top of page

One Person, One Vote, One Candidate.  

DAB.png

1

Age:

35

WhatsApp:

9557 1957

WeChat:

elaineklchik

Email

/

Constituency Coverage:

Chai Wan

Heng Fa Chuen、Tsui Wan、Yan Lam、Siu Sai Wan、King Yee、Wan Tsui、Fei Tsui、Hing Man、Lok Hong、Tsui Tak、Yue Wan、Kai Hiu

Polling Stations:(to be announced)

3582 1111

Thanks for subscribing!

bottom of page